நயினையம்பதியில் தீர்த்தக்கரை

நயினாதீவு கனேடியர் அபிவிருத்தி சங்கத்தின்
10 வது ஆண்டு சிறப்பு மலர் - 2006

Title: நயினையம்பதியில் தீர்த்தக்கரை
Complied by: தீபம் கலைமாலைபொழுது 2006
First Edition: 2006
Published by: நயினாதீவு கனேடியர் அபிவிருத்தி சங்கம்
Printers: விவேகா அச்சகம் ( ஸ்ரீதரன் )