திருமஞ்சத் திருவிழா சிறப்பு மலர்

நயினாதீவு ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்மன் கோவில்

Title: திருமஞ்சத் திருவிழா சிறப்பு மலர்
Complied by: திருமஞ்சத் திருவிழா நிர்வாக சபை
First Edition: 2000
Published by: நயினாதீவு ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்மன் கோவில்
Printers: -