நயினாதீவு வைத்திய சாலையில் வீற்றிருக்கும் வைரவப்பெருமானின் ஆலய திருப்பணி வேலைகள் ஆரம்பிக்கவுள்ளதால் நயினை வாழ் உறவுகளின் நிதிப்பங்களிப்பையும் புலம் வாழும் எம்மூரின் உறவுகளிடம் இருந்தும் உதவியை நாடிநிற்கின்றோம்.

உங்களால் இயன்ற பங்களிப்பை வழங்க இவ் தொலைபேசியுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் 021 321 3583 (வைத்திய சாலைப் பொறுப்பதிகாரி)

எமது நோய் தீர்க்கும் வைத்தியசாலை, எம்மை காத்தருளும் வைரவப்பெருமான்.

Forums: