திரு. கனகசபாபதி நாகேஸ்வரன்

Full Name: கனகசபாபதி நாகேஸ்வரன்
Title: கலாநிதி
Born:
Native: நயினாதீவு
Residence:
Occupation: விரிவுரையாளர்
Education: M.A., Ph.d
Awards:
Spouse:
Website:

வகீசகலநிதி, முனைவர்
கனகசபாபதி நாகேஸ்வரன், M.A., Ph.d
முதுநிலை விரிவுரையாளர், மொழித்துறை,
சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழகம்